Temalar

4
9

COVID19 hazırlılıklığı açısından değerlendirmeyi hedeflediğimiz gereken önemli başlıklardan biri hastane yönetim ve organizasyonudur. Bu bakımdan içinde çalıştığımız hastanenin güçlü ve zayıf yanlarını; sahip olduğu fısratları ve öngörebildiğimiz tehlike ve tehditleri değerlendireceğiz. PRAKTİKA platformumuzun bu başlığı altında gözlediğimiz problemleri ve yanıtını önemli bulduğunuz soruları; bu alandaki fikirlerinizi, inovasyon önerilerinizi; ve son olarak da bu sorun ve fikirlerle ilgili tecrübelerinizi paylaşmanızı ve bu tartışmalara katkı vermenizi bekliyoruz.

4
18

Tüm sistemlerin en önemli bileşenlerinden biri, o sistem içindeki bilginin yönetimine ilişkindir. Hastaneler bilgiye ve uzmanlıklara dayalı sistemlerdir. Sadece bilgi kullanmazlar, aynı zamanda veri ve bilgi yaratırlar. Bu sistemlerde görev alan uzmanların bilgiye erişim ve paylaşmaları, eğitimlerle güncelliklerinin devam edilmesinin sağlanması ve yönetim seviyesinden, hizmetten yararlananlara kadar iyi bir iletişimin yürütülmesi can alıcı önemdedir. Bu bölümde ziyaret ettiğimiz hastanenin bu başlıklardaki çalışmalarını değerlendireceğiz.

4
8

COVID19 döneminde bir hastanenin en önemli işlevlerinden biri, başvuran hastalar arasında COVİD19 şüpheli hastaların tanılarını bir an önce kesinleştirmek, bu süreçte diğer hastalar ve/veya sağlık personeline yönelik olası bulaşların önüne geçmek, COVİD19 hastalarının doğru ve hızlı bir triyaj sistemi içinde izolasyonunu sağlamaktır. Bu bölümde değerlendirdiğimiz hastanenin bu alanlardaki hazırlılıklığını değerlendirecek; bu alandaki problem, fikir ve tecrübelerimizi paylaşacağız.

4
14

Enfeksiyonların doğması ve/veya yaygınlaşması için önemli bir risk taşıyan hastanelerin, yalnızca bu özel dönemde değil, tüm zamanlarda en önemli konularından birisi, enfeksiyonların önlenmesi ve herkes için korunma önlemlerinin alınmış olmasıdır. COVİD19 gibi salgın dönemlerinde bu konu daha da öncelikli bir konuma yükselmiştir. Bu amaçla hasta kabulunden transferine, personelin kişisel korunma ekipmanından, kliniklerdeki temizlik, hijyen, dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedürlerine dek… Bu konuları bu başlık altında değerlendireceğiz.

4
3

Şüpheli veya teyid edilmiş COVID19 vakalarına yönelik tedavi algoritmalarının varlığı, sağlık personelinin bu protokolleri bilmesi ve uygulayabilir durumda olması hastane hizmetleri arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunun ötesinde acil müdahaleler, mkanik ventilasyon ya da hemodinamik izlem gibi yoğun bakım süreçlerine ilişkin bilgi ve beceriler de hayati önemdedir. Vaka yönetimindeki eğitim, ekipman, mekan ve sistem hazırlılıklığı konularını bu bölümde değerlendireceğiz.

6
30

Bu bölümde kendi proje süreçlerimize ilişkin paylaşımlarınızı bekliyoruz: Problem, fikir ve tecrübe olarak.

Ayrıca diğer TEMALAR içine girmediğini düşündüğünüz bazı konuları, yani herhangi bir TEMA ya da Başlık altında yer bulamadığınız paylaşımlarınızı bu DİĞER başlığı altında yapabilirsiniz.