YÖNETİM VE ORGANİZASYON

COVID19 hazırlılıklığı açısından değerlendirmeyi hedeflediğimiz gereken önemli başlıklardan biri hastane yönetim ve organizasyonudur. Bu bakımdan içinde çalıştığımız hastanenin güçlü ve zayıf yanlarını; sahip olduğu fısratları ve öngörebildiğimiz tehlike ve tehditleri değerlendireceğiz. PRAKTİKA platformumuzun bu başlığı altında gözlediğimiz problemleri ve yanıtını önemli bulduğunuz soruları; bu alandaki fikirlerinizi, inovasyon önerilerinizi; ve son olarak da bu sorun ve fikirlerle ilgili tecrübelerinizi paylaşmanızı ve bu tartışmalara katkı vermenizi bekliyoruz.

Konular

7

Hastane yönetim ekibi, yönetim sistemi, yönetimsel süreçlere ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

Hastane yönetiminin, hastanede COVID19 ile ilgili tüm ekiplerle arasındaki entegrasyon, koordinasyon, etkileşim ve iletişim ile ilgili değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

1

Hastanede COVID19 hizmetlerinin devamlılığı açısından önemli olan lojistik ve operasyon konularına ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

1

Hastane yönetiminin COVID19 için önemli verisetini konusundaki bilgisi, bu verileri derleme ve yönetimsel kararlarda kullanma konsuundaki uygulama yeterlikleri alanındaki değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

Son PAY'lar

Tür:
Sıralama: