VAKA YÖNETİMİ

Şüpheli veya teyid edilmiş COVID19 vakalarına yönelik tedavi algoritmalarının varlığı, sağlık personelinin bu protokolleri bilmesi ve uygulayabilir durumda olması hastane hizmetleri arasında çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunun ötesinde acil müdahaleler, mkanik ventilasyon ya da hemodinamik izlem gibi yoğun bakım süreçlerine ilişkin bilgi ve beceriler de hayati önemdedir. Vaka yönetimindeki eğitim, ekipman, mekan ve sistem hazırlılıklığı konularını bu bölümde değerlendireceğiz.

Konular

Şüpheli vakalara yaklaşım konusundaki değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

COVID19 kesin tanılı vakaların yönetimine ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

3

Yoğun bakım gerektiren hastaların yönetimine ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

 Tedavide kullanıulan protokoller, ilaçlar ve ekipmanlara lişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

Son PAY'lar

Tür:
Sıralama: