TANI VE TRİYAJ

COVID19 döneminde bir hastanenin en önemli işlevlerinden biri, başvuran hastalar arasında COVİD19 şüpheli hastaların tanılarını bir an önce kesinleştirmek, bu süreçte diğer hastalar ve/veya sağlık personeline yönelik olası bulaşların önüne geçmek, COVİD19 hastalarının doğru ve hızlı bir triyaj sistemi içinde izolasyonunu sağlamaktır. Bu bölümde değerlendirdiğimiz hastanenin bu alanlardaki hazırlılıklığını değerlendirecek; bu alandaki problem, fikir ve tecrübelerimizi paylaşacağız.

Konular

2

Hastane içindeki hasta başvuruları arasında COVID19 ihtimali olan hastaların erken tesbitine ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

5

Hastadan uygun şekilde örnek almak ve bunu gecikmeden laboratuvara ulaştırmanın yanı sıra, örnek alırken kişisel korunma ekipmanı ve ilekelerine dikkat etmek gibi noktalardaki değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

1

Şüpheli hastaların ne şekilde izole edildiği ve bununla ilgili mekan ve süreçlere değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

Hastaların kabulünde ya da hastane yatışı sırasındaki transfer ve transport uygulamalarına ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

Son PAY'lar

Tür:
Sıralama: