Lojistik ve Operasyon

Hastanede COVID19 hizmetlerinin devamlılığı açısından önemli olan lojistik ve operasyon konularına ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.