Hastane Verisi Yaratma ve Veri Yönetimi

Hastane yönetiminin COVID19 için önemli verisetini konusundaki bilgisi, bu verileri derleme ve yönetimsel kararlarda kullanma konsuundaki uygulama yeterlikleri alanındaki değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.