Erken Saptama

Hastane içindeki hasta başvuruları arasında COVID19 ihtimali olan hastaların erken tesbitine ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.