ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE KORUNMA

Enfeksiyonların doğması ve/veya yaygınlaşması için önemli bir risk taşıyan hastanelerin, yalnızca bu özel dönemde değil, tüm zamanlarda en önemli konularından birisi, enfeksiyonların önlenmesi ve herkes için korunma önlemlerinin alınmış olmasıdır. COVİD19 gibi salgın dönemlerinde bu konu daha da öncelikli bir konuma yükselmiştir. Bu amaçla hasta kabulunden transferine, personelin kişisel korunma ekipmanından, kliniklerdeki temizlik, hijyen, dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedürlerine dek… Bu konuları bu başlık altında değerlendireceğiz.

Konular

8

Hastane personelinin korunmasına yönelik prosedürlerin yeterliliği ve yetkinliği ile ilgili değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

5

COVID19 bulaş yollarını dikkate alarak, tüm hastane içinde temizlik, hijyen, dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedürlerine ve bunların uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

1

Hastanede uygulanan tıbbi ve biyolojik atık yönetimine ilişkin konulardaki değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

COVID19 nedeniyle hayatını kaybeden hastaların cenazelerinin hastanede ne şekilde bir uygulamaya tabi olduğuna  ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

Son PAY'lar

Tür:
Sıralama: