BİLGİ, EĞİTİM VE İLETİŞİM

Tüm sistemlerin en önemli bileşenlerinden biri, o sistem içindeki bilginin yönetimine ilişkindir. Hastaneler bilgiye ve uzmanlıklara dayalı sistemlerdir. Sadece bilgi kullanmazlar, aynı zamanda veri ve bilgi yaratırlar. Bu sistemlerde görev alan uzmanların bilgiye erişim ve paylaşmaları, eğitimlerle güncelliklerinin devam edilmesinin sağlanması ve yönetim seviyesinden, hizmetten yararlananlara kadar iyi bir iletişimin yürütülmesi can alıcı önemdedir. Bu bölümde ziyaret ettiğimiz hastanenin bu başlıklardaki çalışmalarını değerlendireceğiz.

Konular

5

Hastane personeline yönelik bilgilendirme ve eğitim uygulamaları ile personelin bilgi ve beceri düzeyine ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

3

Hastane içinde, hastalar ve hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme ve eğitim konularındaki değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

8

Güncel kaynaklara ve protokoller hakkındaki farkındalık, bilgi ve erişim imkanlarına ilişkin değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

2

Hastane içinde yönetim içinde, yönetim ve personel arasında ve personel ve hasta-hasta yakınları arasınaki genel iletişim konularına özgü değerlendirme ve gözlemlerinizi burada, problem/soru, yeni fikir ve inovasyon önerilerinizi ya da tecrübelerinizi bu bölümde paylaşabilirsiniz.

Son PAY'lar

Tür:
Sıralama: